Menu Zavřeno

Důležité informace

V rámci opatření proti COVID-19 je nutné, aby každý hráč odevzdal před zápasem a každým tréninkem vyplněné čestné prohlášení!

Komunikace na WA:

  • NÁSTĚNKA                oficiální oznámení od trenérů a realizačního týmu
  • OMLUVENKY             slouží pro oznamování omluvenek od rodičů
  • CHAT                          slouží jako skupina pro volnou komunikaci mezi realizačním týmem i rodiči

Na tréninky pořiďte dětem: kopačky, holení chrániče, míč č. 4, láhev s pitím (voda)

Dítěti vložte do batohu či tašky kopii zdravotní kartičky, na trvalo, aby ji mělo na každý trénink, zápas, turnaj… Dejte to prosím na vědomí i jim, aby věděli, kde přesně ji mají!

 

Pro řádné fungování a nominace, je třeba vyplnit formuláře!

Více k formulářům naleznete v záložce „Pro rodiče“ -> Dokumenty ke stažení

 

Příspěvky: hradí se kvartálně přímo na účet Viktorky 

do 15. února (leden, únor, březen)

do 15. května (duben, květen, červen)

do 15. září (září – 1 měs. = 800,- / u sourozenců 600,-)

do 15. listopadu (říjen, listopad, prosinec)

  19-0025906319/0800

VS: ID hráče (kdo nemá, uvede rodné číslo)

  2.400,- (v případě sourozenců 1.800,- a předchozí domluvy se sekretářem mládeže)
Fondy: hradí se po zkušební době ve výši 200,- měsíčně vedoucí týmu, vždy po 15 tém.
Poplatek za členství ve FAČRu hradí se 1x ročně, vždy do 15. února ve výši 100,- 

vybírá vedoucí v hotovosti